Opening NFF 2020: veerkrachtige sector vraagt solide fundament

vrijdag, 25 september 2020


Still uit Buladó, de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival 2020. Scenario: Eché Janga en Esther Duysker; regie: Eché Janga; producent: Keplerfilm.


Tijdens de jubileumeditie van het Nederlands Filmfestival (NFF) vieren we de Nederlandse film – met uiteenlopende nieuwe producties die in première gaan en met een terugblik op veertig jaar filmgeschiedenis. Wij wensen alle professionals en bezoekers een heel mooi festival. Maar: regeren is vooruitzien. Wat heeft onze sector nodig om de letterlijke en figuurlijke winter die ons wacht, te doorstaan? Wat is noodzakelijk om in 2021 de 41e editie van het Nederlands Filmfestival te kunnen vieren, met een volwaardig programma aan films, series en interactives?

In haar openingsspeech stelde Doreen Boonekamp (festivaldirecteur a.i.) dat de audiovisuele sector zich het afgelopen half jaar ongekend eendrachtig heeft betoond, en dat er vele initiatieven zijn ontplooid om samen de coronacrisis het hoofd te bieden. Neem bijvoorbeeld het door de sector zelf opgestelde COVID-19-protocol, dat het kader vormt om veilige en verantwoorde werksituaties te garanderen. Dat werd beaamd door minister Van Engelshoven, die haar waardering uitsprak voor de veerkracht van onze sector.

Een veerkrachtige sector kan echter niet zonder een solide basis. Boonekamp zei hierover in haar speech: ‘Perspectief op duurzaam beleid, werkgelegenheid en een sterke internationale concurrentiepositie vormen onverminderd het fundament voor een gezonde sector.’ Wat betekent dat, in concreto?

Op de korte termijn:

* Een duurzame en sectorbrede garantieregeling voor alle AV-producties, in aanvulling op de (tijdelijke) garantieregeling van het Filmfonds.

* Voortzetting van coronasteun, om ervoor te zorgen dat het productievolume zoveel mogelijk overeind blijft - en de sector zelf ook.

* Indexatie van productiebudgetten, zodat de vergoeding van COVID-19 gerelateerde meerkosten niet ten koste gaat van kwaliteit en aanbod van toekomstige producties.

* Ondersteuning van zelfstandigen, zzp’ers via generieke en sectorspecifieke maatregelen, ook op de langere termijn als dat nodig is.

* Continuering en structurele inbedding van de Production Incentive voor hoogwaardige tv-series (drama, documentaire en animatie), inclusief toereikend budget.

* Eenmalige impuls in de Nederlandse publieksfilm, ter reparatie van het weggevallen subsidiebudget van het Abraham Tuschinski Fonds als gevolg van de sluiting van de bioscopen (geraamd op 4.5 mln euro). Stel hiermee het publieksaandeel van de Nederlandse film veilig.

* Het bieden van een reëel perspectief op verdere heropening van publieksinstellingen, waaronder ook bioscopen en filmtheaters zodat deze hun economische positie kunnen herstellen.

* Geïntegreerd film- en mediabeleid, dat blijk geeft van ambitie, van langetermijnperspectief en van commitment. Neem alvast een voorschot op de toekomst door grootmoedig te investeren – in plaats van te bezuinigen. Juist nu.

* Op de langere termijn is de beoogde investeringsverplichting van belang, die moet leiden tot meer werk voor onze sector en een gelijkwaardiger speelveld binnen onze industrie en internationaal.

We zijn een krachtige sector, die zelf veel initiatief neemt, innoveert, nadenkt over hoe wij met elkaar samenwerken en samen een sterke keten vormen. Graag vervolgen wij het gesprek met de overheid, fondsen, omroepen en andere stakeholders over de manier om samen een oplossing te bieden voor bovenstaande noden.